Har dine ansatte tatt ut årets ferie?

Vi har allerede passert midten av november, og nærmer oss både jul og nyttår. Selv i travle tider er det på tide å spørre seg: Har jeg gjort mitt for å sørge for at de ansatte tar ut all årets ferie?

Husk at:

• Arbeidsgiver og arbeidstaker er gjensidig forpliktet til å sørge for at ferie etter
ferieloven (4 uker og 1 dag, 1 uke til hvis de har fylt 60) er tatt ut i løpet av året.
• Partene kan bare avtale overføring av 2 uker
• Det er ikke lenger adgang til å utbetale lønn/feriepenger for den ferien som ikke er tatt ut ved årsskiftet.
• Ferieloven krever at ikke uttatte feriedager skal overføres til neste år (i tillegg til de evt 2 ukene) og intet skal utbetales før ferien faktisk tas ut. Unntak gjelder ved sykdom og foreldrepermisjon.

Dersom noen ikke har tatt ut tilstrekkelig ferie, vil det derfor være klokt å se på mulighetene nå.