Risikabelt på julebord

Skal du på julebord med jobben i år? Pass deg så du ikke får sparken!

Årets julebordsesong er i gang, og de fleste kan se fram til en fin kveld med hyggelig kollegialt samvær, god mat og drikke. Men for noen blir det dessverre litt for mye av det siste.

Like sikkert som at kredittkortene går varme under årets julehandel, er det at enkelte arbeidstakere går inn i det nye året som arbeidsledige.

Men når kan egentlig din oppførsel på julebordet gi arbeidsgiveren saklig grunn til å si deg opp?

Typiske forhold som kan lede til advarsel, oppsigelse eller i verste fall avskjed er gjerne overstadig beruselse, kombinert med uønsket seksuell oppmerksomhet overfor andre ansatte, grove verbale ytringer eller regelrett slagsmål.

Agder lagmannsrett behandlet for noen år tilbake en sak hvor en leder ble sagt opp som følge av ugrei oppførsel på julebordet. Lederen anførte forgjeves at opptrinnet hadde skjedd utenfor arbeidsstedet og utenfor arbeidstiden – og at arbeidsgiver derfor ikke kunne stille for strenge krav til hans oppførsel.

Til dette uttalte retten: «Han kan ikke høres med at julebordet var et privat selskap, som var uten betydning for arbeidsforholdet. Et julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement, hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd.»

Når det er sagt: Formålet med sosiale arrangement er jo gjerne at man skal bli bedre kjent utenfor den vanlige jobb-settingen. En mer løssluppen og uformell stemning er både ønskelig og klart innenfor det akseptable. Arbeidsgivere som legger opp til et ikke ubetydelig alkoholinntak blant de ansatte, akseptere at tonen kan bli både mer flåsete og frekkere.

Og terskelen heves jo flere drikkebonger som deles ut, men et sted går grensen.

Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø og at ansatte ikke blir utsatt for seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Dette gjelder også på sosiale arrangement som julebord. Derfor må arbeidsgiveren søke å redusere risikoen for at uheldige episoder oppstår.

Det er kanskje ikke nødvendig med åpen bar, kanskje holder det å spandere gratis drikke til middagen?

I arbeidsretten stiller man strengere krav til lederes lojalitet, oppførsel og fremferd enn øvrige ansatte. Dette gjelder med styrke også på julebordet. Ansatte i lederstillinger bør derfor vokte seg vel for å danse på bordet med slipset rundt hodet.

Ledere står i et overordningsforhold til flere av dine kolleger. Det kan for eksempel være vanskelig for en nyansett 23-åring å si nei til en dans med selskapets finansdirektør. Man må gjerne danse sammen, men tafsing og frekke kommentarer er langt over streken.

Som ellers i livet, er ikke selvforskyldt rus noen unnskyldningsgrunn. Arbeidsgiver vil kunne holde deg ansvarlig for alle dine handlinger, selv om du var aldri så full.

Hvilke reaksjoner arbeidsgiver kan komme med, avhenger av sakens alvorlighet og må alltid vurderes konkret. Noen ganger finner arbeidsgiver det tilstrekkelig å gi den ansatte en advarsel.

Mer alvorlige tilfelle kan gi arbeidsgiver saklig grunn til oppsigelse jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette ser man gjerne der hvor arbeidstaker har opptrådt sterkt klanderverdig, for eksempel har tatt seg til rette i baren og satt regningen på arbeidsgiver uten forutgående tillatelse; kombinert med ubehagelig opptreden overfor andre ansatte, har presset seg til seksuell omgang, truet med eller faktisk gitt noen en lusing osv.

Det er ikke mulig å gi noen eksakt angivelse på hva som er oppsigelsesgrunn, dette må som nevnt vurderes konkret. I de mest alvorlige tilfellene vil også avskjed – altså at arbeidstaker må fratre umiddelbart uten oppsigelsestid, være aktuelt.

Helt til slutt: Du vil normalt sett ikke være dekket av yrkesskadeforsikringen under julebordet, så husk å ta vare på både deg selv og dine kolleger.