Stillingsendring fra leder til montør.

Spørsmål:Undertegnede er mellomleder i en produksjonsorientert virksomhet. Da min stilling er definert som overtallig – det er for mange ledere – er jeg gitt muligheten for å gå tilbake til stiling som montør. Dette betyr imidlertid en merkbar lønnsnedgang. Har jeg krav på en oppsigelsestid i forhold til dette?

Svar:Ja, antagelig. Dersom man er i en overordnet og bedre lønnet jobb, som du blir definert som overtallig i, enten pga. rasjonalisering eller pga. redusert omsetning, vil du nok som utgangspunkt ha rett til å få dette gjennomført som en oppsigelse med tilbud om ny stilling.
Og i oppsigelsestiden vil du ha rett til lønn på gammelt nivå.
Ikke desto mindre er det nok i sånne situasjoner temmelig vanlig i praksis at man går over i ny stilling umiddelbart og dermed også med ny og redusert lønn. Men setter du det på spissen rettslig, har du rett til å kreve dette gjennomført som en oppsigelse med oppsigelsestid.