Mislykket prøvetid

Spørsmål:En av våre dyktige reparatører ble formann. Han har vært ansatt i en årrekke. Som formann har det gått mindre bra. Hans problem er at han ikke har autoritet nok overfor arbeidsstyrken han er satt til å lede. Vi har ansatt ham som formann på prøve. Kan vi si ham opp på prøvetidsvilkår og dermed bli kvitt ansettelsesforholdet?

Svar:Ja, det lar seg nok gjøre. Men siden han var en vel ansett reparatør før den mislykkede formannsjobben, vil vi nok anbefale at han tilbys å gå tilbake til denne stilling, hvis han selv vil. Det er i rettspraksis slått fast at ved en slik prøvetidsansettelse i ny og annen stilling, vil nok arbeidstager ha rett til å gå tilbake til den opprinnelige stilling og vil også ha stillingsvern som fast ansatt i denne.