Er dette overføring av virksomhet?

Spørsmål: Jeg er blitt kontaktet av eieren av et pensjonat som har lurt på om jeg har lyst til å overta driften av det. Eieren driver ikke pensjonatet selv, men har leid det ut for en tidsbegrenset periode. Denne kontrakten utløper nå i tid. Da eier av pensjonatet ikke er fornøyd med måten det har vært drevet på, ønsker han ikke å forlenge kontrakten. Må jeg overta de ansatte som er der? Eller kan jeg definere at jeg vil starte opp helt på nytt med mitt eget driftskonsept?

Svar: I utgangspunktet vil nok dette antagelig bli bedømt som overføring av virksomhet. Dette ble klart etter at reglene i arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverføring ble endret med virkning fra 1. januar 1994 (i den gamle loven) pga. EØS-avtalen. Disse bestemmelsene er videreført i den nye loven. Tidligere var det nemlig ikke slik. Da ble dette betraktet som et trekantforhold, hvor det ikke var snakk om overføring av virksomhet fra en eier til en annen, altså avtale mellom gammel og ny driver. Slik er det ikke lenger. Det må nok regnes som temmelig sikkert at dette vil bli bedømt som overføring av virksomhet