Lønn i oppsigelsestiden.

Spørsmål: Jeg er blitt sagt opp i min stilling, da det er kostnadskutt i bedriften. Oppsigelsen er begrunnet i kort ansiennitet. Jeg har 3 måneder oppsigelsestid. Neste uke blir jeg fritatt fra min stilling, men får beholde lønnen i oppsigelsestiden. Det jeg lurer på er om jeg har rett til å beholde lønnen min ut oppsigelsestiden, selv om jeg skulle finne meg en ny jobb i denne perioden. Arbeidsgiver mener de ikke skal betale meg noe mer, om jeg begynner i ny jobb og mottar lønn fra ny arbeidsgiver.

Svar: Det kommer litt an på hva som var avtalen, når du ble innvilget arbeidsfritak. Hvis dette har skjedd ensidig fra arbeidsgivers side uten ytterligere vilkår, vil du nok ha rett til å beholde lønnen i oppsigelsestiden, selv om du får en ny jobb og følgelig mottar dobbelt lønn. Men har arbeidsgiver ved innvilgelse av arbeidsfritak tatt forbehold om dette, kan det selvsagt forholde seg annerledes. Det eneste som er sikkert er at du ikke behøver å finne deg i å ikke motta lønn i oppsigelsestid med mindre du har bedt om å få fri og slutte før, og arbeidsgiver gir dette på det vilkåret at du mister lønn dersom du får nytt arbeid i perioden. Men det er omtrent den eneste situasjonen vi kan tenke oss, hvor du mister retten til lønn.