Forlengelse av prøvetid med feriefravær.

Spørsmål: Vi er en bedrift som har fått et litt artig problem. Vi har ansatt en person på prøve, med 6 måneders prøvetid. Dette er, etter det vi har forstått, det maksimale vi lovlig kan avtale.
Vi har tatt forbehold om forlengelse av prøvetiden ved fravær som ikke skyldes virksom-hetens forhold. Nå har vedkommende ønsket å avvikle ferie. Det er helt klart at han ikke
avviklet full ferie hos forrige arbeidsgiver. Kan vi forlenge prøvetiden med feriefraværet ?
Han ber faktisk om hele 4 ukers ferie, og vi har bestemt oss for å innvilge ham dette.

Svar: Etter vårt skjønn kan prøvetiden her forlenges forutsatt at man har tatt skriftlig forbehold om dette i ansettelsesavtalen. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-6. Det fremgår ikke uttrykkelig og klart av loven at fravær som skyldes ferie er av de fravær som kan føre til en forlengelse av prøvetiden etter beslutning fra arbeidsgiver. Men når det er arbeidstager som ber om ferie og får dette innvilget, antar vi at det har fornuften for seg å gi arbeidsgiver adgang til denne forlengelsen. Motsatt hvis arbeidstager blir pålagt å avvikle ferie – hvis man har driftsstans i en fellesferie og stenger bedriften helt. I slikt tilfelle skyldes det åpenbart virksomhetens forhold at fraværet oppstår. Se derfor hen til hvem som har bedt om ferien i det enkelte tilfelle.