Forlengelse av oppsigelsestid.

Spørsmål: Jeg er nå i første måned av 3 måneders oppsigelsestid. Siste arbeidsdag er 31.12.2013. Jeg har fått tid til en operasjon midt i november som gjør at jeg vil være sykmeldt de 2 siste ukene av november. Jeg begynner i ny jobb pr. 1.1.2014 og dermed ønsker jeg ikke at nåværende arbeidsgiver forlenger 3 måneders oppsigelsestid med de 2 ukene jeg er sykmeldt i november. Har de rett til dette? Med håp om snarlig svar, på forhånd takk.

Svar: Nei. En slik forlengelse av oppsigelsestiden har arbeidsgiver ikke rett til. Skyldes fraværet sykdom, og dette dokumenteres med legeerklæring, så vil det selvsagt ikke være noe arbeidsgiver kan “straffe deg for” med å gi deg lenger oppsigelsestid.