Seminar om Vikarbyrådirektivet, solidaransvar og innleie over landegrensene

Vi inviterer til høstlig frokostseminar Onsdag 18. september, fra kl 08:30 – 12:45 i Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium.

Hva har vi erfart så langt og hva kan vi lære fra andre europeiske land?

Siden 1. januar i år har det vært et lovfestet krav om likebehandling av innleide og ansatte arbeidstakere. Dette innebærer at arbeidstakere som leies inn – også med utenlandsk bakgrunn – skal ha den samme lønn og arbeidsvilkår som om de var direkte ansatt hos virksomheten som leier inn arbeidskraften. Fra 1. juli i år ble reglene utbygget slik at innleier blir solidarisk ansvarlig med vikarbyrået eller konsulentselskapet dersom de ikke gir den lønn og de arbeidsvilkår de innleide har krav på. Dette betyr at en innleid arbeidstaker som blir diskriminert, kan henvende seg direkte til innleier og kreve riktig lønn. Problemstillingen er høyst aktuell med de oppdagelser man har gjort i media i senere tid.

I samarbeid med HR Norge og L&E Global inviterer SBDL til frokostseminar hvor vi både ser nærmere på hva vi har erfart så langt, hva som konkret ligger i lovendringen som trådte i kraft 1. juli samt hvordan arbeidsgivere har håndtert tilsvarende utfordringer i Europa. Videre vil vi også se nærmere på utviklingstrender og utfordringer med HR-arbeid på tvers av landegrensene. Seminaret avholdes dels på norsk, dels på engelsk.

For mer informasjon om seminaret, trykk her.