Sjefen runder av arbeidstiden

Spørsmål: Hei. Jeg jobber i en butikk som nettopp gjennomgikk eier- og sjefsskifte. Da jeg som regel jobber kveld blir det alltid en del overtidsarbeid der jeg må stå for stenging av butikken. Man skal også komme et par minutter tidligere på jobb fordi man er nødt til å kontrollere et kasseskrin før man kan gå ut i butikken. Dermed må jeg komme litt før vakten starter og telle gjennom et skrin og se at alt er i orden, noe jeg anser som en arbeidsoppgave.

For å vise når en person har jobbet, bruker vi et stemplingsur som lagrer innstempling- og utstemplingsklokkeslett. Saken er nemlig slik, før sjefs- og eierskiftet fikk vi betalt ut lønn for hvert enkelt minutt en person var logget inn. Men jeg fant nettopp ut nå at den nye sjefen og eieren har rundet av tidene. Hvis man er satt opp på jobb fra 16:00-22:00. må man, grunnet tidligere nevnte arbeidsoppgaver komme kl 15:50 og jobbe til 22:25. Her er det da snakk om 35 minutter med arbeid over standardarbeidstid. Dette rundes av, slik at jeg bare får lønn fra 16:00-22:00. Hvilken rett har sjefen til dette? Når det hverken står noe i arbeidskontrakten (som er identisk med den forrige), i lønnsvilkårene og reglementet, og sjefen har heller aldri informert noen om denne nye praksisen og jeg har ikke godtatt dette, verken skriftlig eller muntlig.

Kan også nevne at i arbeidskontrakten står følgende: «Du skal stemple inn i det du er klar til å ta fatt på arbeidet.» Noe som jeg personlig tolker som at fra og med du har stemplet deg, inn skal du få betalt. Har også forhørt meg hos andre bekjente og virker ikke som om dette er noen vanlig praksis. Til slutt vil jeg tilføye at i løpet av et par måneder har hun da totalt kuttet ut nesten 14 hele arbeidstimer og mesteparten av dette var etter klokken 10 om kvelden.

Svar: Du har etter min vurdering rett til å få med hele den reelle arbeidstiden din i beregningen. Arbeidsmiljøloven definerer «arbeidstid» som den tiden du «står til disposisjon for arbeidsgiver»for å utføre arbeid, jf lovens § 10-1. Motsetningsvis definerer loven «arbeidsfri» som «den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver». En forutsetning i dette må være at du «står til disposisjon» fordi du faktisk er forpliktet til å utføre arbeidsoppgaver.

I ditt tilfelle forstår jeg det slik at du er forpliktet til å møte cirka 10 minutter før vakt for å kontrollere kasseskrin. Dette er åpenbart «arbeid» og du står til disposisjon for arbeidsgiver. I tillegg tar det tid å stenge butikken, med de oppgaver som da skal utføres. Da står du også til disposisjon for arbeidsgiver. Ingen av disse oppgavene kan anses som en del av din fritid. Med mindre annet er avtalt, skal du åpenbart ha lønn fra du påbegynner kontroll av kasseskrin og til du er ferdig med stengningen.