Bestemmer arbeidsgiveren ferietidspunkt?

Spørsmål: Jeg lurer på om det er arbeidsgiver som har rett til å bestemme når jeg skal ta ut ferie? Jeg får ikke lov til å avvikle betalt feire utenom de ukene han selv skal ha feire som er de to siste ukene i juli og de to siste ukene i desember hvert år. Utenom disse ukene har jeg ingen mulighet eller rett til å få noe ferie betalt. Er dette riktig?

Svar: Det er arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie innenfor de grenser som følger av ferieloven, jf ferieloven § 6. Utgangspunktet er altså at det er arbeidsgiver som bestemmer. Som arbeidstaker kan du imidlertid kreve at «hovedferien» på 3 uker skal legges 1. juni og 30. september og at restferien kan tas ut samlet, jf lovens § 7. Du har derfor rett til å kreve en av de to ukene som nå tas i desember skal legges til sommerperioden før 30. september. Lykke til!