Lik lønn til samme stilling?

Spørsmål: Jeg er leder for en salgsavdeling med til sammen 7 selgere. Nå har 4 av dem gått sammen og fremmet krav om at de skal få den samme lønnen som våre to beste selgere, fordi de er ansatt i samme stillingskategori. I tillegg har den ene av de tre lengre ansiennitet enn de to selgerne som tjener mest. Har de rett til den samme lønnen?

Svar: Nei, arbeidstakere har ikke nødvendigvis krav på å tjene det samme, med mindre det foreligger klare lønnssatser i tariffavtaler eller interne regelverk. Ulikheter i lønn må imidlertid ikke bygge på diskriminerende hensyn: Arbeidsmiljøloven, Diskrimineringsloven og Likestillingsloven forbyr lønnsforskjeller eller annen forskjellsbehandling som direkte eller indirekte er begrunnet i forhold som blant annet kjønn, etnisitet, alder, funksjonshemming eller seksuell legning. Er det grunn til å tro at lønnsforskjellene kommer av slike diskriminerende hensyn, er det arbeidsgiver som må dokumentere at det er andre forhold enn de diskriminerende som har vært avgjørende.

Du skriver at de to selgerne dine som tjener mest er «de beste». Uavhengig av ansiennitet har du selvsagt anledning til å gi personlige tillegg til selgere som selger mer enn de øvrige, så lenge dette ikke strider mot tariffavtalte forpliktelser eller lignende.