Ferietvang

Spørsmål: Vi har en arbeidstaker som jobber i arbeidstidsordning tre uker på og to uker av. Han har opptjent feriepengerettigheter, men ønsker ikke å ta ut ferie i år. For oss som arbeidsgiver er dette greit, men hvordan er reglene på dette området? Må vi tvinge ham til å avvikle ferie?

Svar: Arbeidsgiver må etter ferieloven sørge for at arbeidstaker tar ut fire uker ferie pluss en dag hvert år. Samtidig er arbeidstaker forpliktet til å avvikle ferie i henhold til dette. Dog kan man avtale at 14 dager av ferien skal overføres til neste år. Du sier ikke noe om arbeidstaker har opptjent fulle feriepengerettigheter i 2012. I det tilfellet han ikke har opptjent tilstrekkelig med feriepenger hos dere i fjor, har han rett til å nekte uttak av ferie så langt feriepengene ikke dekker lønnstapet.