Kan jeg nekte?

Spørsmål: Jeg sa opp jobben min i sommer – og før jeg tok ut sommerferie. Sommerferien var ikke avtalt før jeg leverte oppsigelsen, men arbeidsgiver hadde sagt at alle skulle avvikle minst 3 ukers ferie innen september. Jeg har 3 måneders oppsigelsestid som startet 1. juli og følgelig utløper 30.9. Jeg ønsker ikke å ta ferie før jeg slutter, men kan jeg nekte?

Svar: Nei – arbeidsgiver kan i dette tilfelle kreve at du tar ut hovedferien på 3 uker før du fratrer. Dette kan arbeidsgiver gjøre når oppsigelsestiden er minimum 3 måneder og ferien er varslet på forhånd.