Rett til lønnsregulering?

Spørsmål: Vi ansatte en person i august 2010 som begynte med en årslønn på kr 550.000. I tillegg fikk hun en ”sign-on bonus” på kr 50.000 utbetalt før hun tiltrådte i 2010. I følge kontrakten har hun fått en ny årslønn på kr 600.000 fom 01.01.2011. Dette var forhåndsavtalt. Nå har alle ansatte fått en lønnsøkning på 3% (konsumerprisindeks) fom 01.01.2011. Vi har ikke gitt denne personen denne økningen siden hun allerede fikk en ny lønn fom. 01.01.

Spørsmålet mitt er om hun er berettiget til å også få de 3% noe hun selv hevder.

Svar: Spørsmålet du stiller er hvordan avtalen skal forstås hva gjelder lønnsreguleringen for 2011. Etter min vurdering, og på bakgrunn av det du skriver (og uten å ha lest arbeidsavtalen), har hun ikke rett til lønnsreguleringen på 3%. Hun fikk lønnen regulert opp fra 550.000 til kr. 600.000 (ca 9%) fra 1.1. i år, og på samme tidspunkt som andre ansatte fikk 3% lønnsregulering. Hun kan ikke få ”i pose og sekk”