Rett til overtidsbetalt?

Spørsmål: Jeg har nå i et par uker arbeidet ved flere tilfelle 9 timers dager. Jeg har lagt til grunn at dette er overtid og som jeg krav på å få overtidsbetalt for. Nå sier sjefen at så lenge vi holder oss innenfor arbeidsmiljølovens regler for alminnelig arbeidstid, har ikke arbeidsgiver plikt til å betale overtid. Han sier at vi ikke har tariffavtale og at vår arbeidsavtale heller ikke sier noe om rett til å få overtidsbetalt. Har sjefen rett?

Svar: Ja – sannsynligvis og med bakgrunn i det du skriver, har du ikke rett til overtidsbetalt. Arbeidsmiljølovens § 10-4 (1) definerer alminnelig arbeidstid til 9 timer pr dag. Arbeid utover 9 timer er i følge loven overtid og skal i følge samme lovs § 10-6 (11) godtgjøres med minimum 40%.