Etterlønn eller oppsigelsesvern?

Spørsmål: Jeg er styreleder i et meglerforetak. Vi er i ferd med å inngå ansettelsesavtale med ny daglig leder. Personen har bedt om en etterlønnsklausul på 12 måneders lønn, i tillegg til lønn i avtalt oppsigelsestid på 6 måneder, dersom styret vil avvikle arbeidsforholdet. Samtidig vil vedkommende har en klausul som sier at hun kan velge å ta etterlønnen, eller å påberope seg oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven. Sier ikke arbeidsmiljøloven at avtales etterlønn gjelder ikke reglene om oppsigelse? Man kan ikke avtale begge deler?

Svar: Det er riktig at arbeidsgiver kan avtale med daglig leder at oppsigelsesreglene (stillingsvernet) ikke skal gjelde, mot at man har avtalt en etterlønn. Arbeidsmiljøloven setter ikke forbud mot å avtale at daglig leder kan velge; at det står i avtalen at daglig leder enten tar etterlønnen eller reiser oppsigelsessak (men da frasier man seg selvsagt muligheten til å kreve etterlønn). Velger partene å inngå avtale om etterlønn, er mitt klare råd til arbeidsgiver å ikke gi alternativet om å bruke oppsigelsesreglene. Etter min vurdering er etterlønn på 18 måneder som i dette tilfelle, altfor høy.