Bonusutbetaling

Spørsmål: Jeg sa frivillig opp min jobb hos tidligere arbeidsgiver da jeg valgte å takke ja til nye utfordringer. Startet i ny jobb 1. mars 2011. I min tidligere jobb var jeg ansatt i stillingen som Key Account Manager og hadde en lønnsording med fast og bonusbasert lønn.

Jeg har vært i dialog med tidligere arbeidsgiver om å få dekket og avregnet bonus for den perioden jeg var ansatt, dvs frem til 1. mars i år. Tidspunktet for bonusutbetalingen er 1. juni hvert år. Min bonus utgjør ca. kr 200.000.

Arbeidsgiveren mener at jeg ikke var berettiget bonus, da han sier at bonusutbetaling forutsetter at jeg er ansatt på utbetalingstidspunktet, dvs. den 1. mai i år. Arbeidsavtalen sier ikke noe om dette. Jeg mener jeg har rett til forholdsmessig bonus for den perioden jeg faktisk arbeidet.

Svar: Forutsatt at arbeidsavtalen din ikke regulerer noe mer om vilkårene for retten til å få utbetalt bonus, har du etter min vurdering rett til bonusutbetaling. Det er arbeidsgiver som i dette tilfelle må bære ansvaret for en eventuell uklarhet i vilkårene for rett til inntekt (bonus er inntekt). Når avtalen ikke regulerer spørsmålet er det logisk at du har rett til bonus for den perioden du faktisk arbeidet.