Beregne feriepenger på etterlønn?

Spørsmål: Vi ansetter nå ny daglig leder og arbeider med ansettelsesavalen. Vi er enige om at daglig leder skal unntas fra stillingsvernet og vi er også enige om størrelsen på sluttvederlaget (etterlønnen som vil være 3 måneders lønn, i tillegg til lønnen i oppsigelsestiden på 3 måneder) i tilfelle styret går til oppsigelse. Men det vi ikke er enig om er om det skal regnes feriepenger på etterlønnen, dvs. 12% påslag. Daglig leder mener dette følger av ferieloven, men er det korrekt.

Svar: Nei – ferieloven forutsetter at feriepenger opptjenes på lønn/inntekt for utført arbeid. Arbeidsgiver plikter derfor ikke å utbetale feriepenger på etterlønn hvor arbeidstaker ikke utfører arbeid. Men partene, dvs. arbeidsgiver og daglig leder kan i ansettelsesavtalen om etterlønn avtale at det skal påløpe feriepenger av etterlønnen. Dette er dog ikke vanlig å gjøre.