Beregning av ansettelsestid

Spørsmål: Som HR ansvarlig i en større virksomhet har jeg fått spørsmål fra en ansatt om beregning av ansettelsestid ifm. lønnsforhandlinger. Arbeidstaker mener hans fravær ifm permisjoner. Han har hatt 2 pappapermisjoner, og en 2 års velferdspermisjon ifm et utenlandsopphold. Skal disse fraværene trekkes fra i beregning av ansettelsestiden? Vil det være forskjell på ulønnet “velferdspermisjon”, altså ønsket av den ansatte, eller rettighetspermisjoner som fødselspermisjon, utdanning, omsorg o.l.?

Svar: Spørsmålet du stiller er ikke direkte regulert i lov. Arbeidstaker er fortsatt ansatt i bedriften under permisjoner.  I forarbeidene til arbeidsmiljøloven sies det at så lenge arbeidsforholdet formelt består og vedkommende følgelig er ansatt, løper også ansettelsestiden under permisjoner.  Dette gjelder uansett om permisjonen er en ”rettighetspermisjon” som følger av lov, eller det er en ”velferdspermisjon” som bedriften innvilger etter søknad, uten at arbeidstaker har rett til permisjonen.