Forlengelse av permisjon

Hei! Jeg er for tiden i fødselspermisjon. Nylig knakk jeg håndleddet og kan ikke ta meg av sønnen min på 7 mnd alene. Jeg må gå med gips i 6 uker. Det jeg lurer på er om jeg har rett på å få forlenget permisjonen med disse 6 ukene da?

I arbeidsmiljøloven betegnes permisjonstiden de første seks uker etter fødselen som ”fødselspermisjon”. Denne permisjonstiden er forbeholdt mor. Permisjonstiden etter disse første seks ukene kalles ”foreldrepermisjon”. Dette innebærer at du for tiden har såkalt foreldrepermisjon.

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 12 regulerer arbeidstakers rett til fravær etter fødsel, mens reglene om fødsels- og foreldrepenger er gitt i folketrygdlovens kapittel 14.

Utgangspunktet er at foreldrepenger må tas ut sammenhengende fra det tidspunkt uttaket starter, jf. folketrygdloven § 14-10. Dersom du på grunn av skade er helt avhengig av hjelp til å ta deg av barnet i permisjonstiden kan imidlertid uttaket av foreldrepenger utsettes, jf. folketrygdloven § 14-11.
Dette innebærer at utbetalingen av permisjonspenger stanses midlertidig. Du har med andre ord ikke krav på forlengelse av permisjonsperioden, kun en utsettelse av uttaket av foreldrepenger.

Arbeidsmiljøloven slår i § 12-5 fast at foreldre uansett har rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden.
I ditt tilfelle vil du dermed ha krav på foreldrepenger, samt foreldrepermisjon, i seks uker etter den opprinnelige foreldrepermisjonsperioden.

I de seks ukene du er skadet vil du ikke motta foreldrepenger, men sykepenger.

Vilkår for dette er skaden må dokumenteres med en legeerklæring. Legen din må altså dokumentere at du er for skadet til å kunne ta deg av barnet, og NAV vil deretter avgjøre om dette skal medføre utsettelse.